YOMEDIA

Hiện tượng nào xảy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng ?

bởi Suong dem 09/11/2018

1) Hiện tượng nào xảy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng :

A.Thể tích của chất lỏng tăng C.Trọng lượng của chất lỏng tăng

B.Thể tích của chất lỏng giảm D.Khối lượng của chất lỏng tăng

2) Mỗi độ trong ........ bằng một độ trong nhiệt giai Xenxiut

A.Nhiệt giai Farenhai C.Nhiệt giai Kenvin

B.Nhiệt kế thủy ngân D.Nhiệt kế rượu

3) Cách sắp xếp nào là đúng. Chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít :

A. Khí ôxi, sắt, rươu C.Rược, khí ôxi, sắt

B. Khí ôxi, rượu, sắt D. Rượu, sắt, khí ôxi

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • 1)a)Thể tích chất lỏng tăng

    2) mình nghĩ là B)Nhiệt kế thủy ngân

    3)b)Khí ô-xi,rượu,sắt

    bởi Nguyễn Công Định 09/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA