Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu x^2+x+1/4

bởi Bánh Mì 29/04/2019

Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu:

a) x2+x+1/4

b) x2+12xy+36xy2

c) 4x2-12xy+9y2

d) x2-2x+4

e) 25x2+4y2-20xy

HELP ME

 

Câu trả lời (1)

 •  

  \(a.x^2+x+\frac{1}{4}=x^2+2.x.\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^2\)

                          \(=\left(x+\frac{1}{4}\right)^2\)

  b)  \(x^2+12xy+36xy^2=x^2+2.x.y+y^2\)

   

   

  \(a.x^2+x+\frac{1}{4}=x^2+2.x.\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^2\)

   

                          \(=\left(x+\frac{1}{4}\right)^2\)

  b)  \(x^2+12xy+36xy^2=x^2+2.x.y+y^2\)

   

   

  \(a.x^2+x+\frac{1}{4}=x^2+2.x.\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^2\)

   

                          \(=\left(x+\frac{1}{4}\right)^2\)

  b)  \(x^2+12xy+36xy^2=x^2+2.x.y+y^2\)

   

   

  \(a.x^2+x+\frac{1}{4}=x^2+2.x.\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^2\)

   

                          \(=\left(x+\frac{1}{4}\right)^2\)

  b)  \(x^2+12xy+36xy^2=x^2+2.x.y+y^2\)

                                         \(=\left(x+y\right)^2\)
   c) \(4x^2-12xy+9y^2=\left(2x\right)^2-2.2x.3y+\left(3y\right)^2\)
                                       \(=\left(2x-3y\right)^2\)

  d) \(x^2-2x+4=x^2-2.x.4+4^2\)

                            \(=\left(x-4\right)^2\)

  e) \(25x^2+4y^2-20xy=\left(5x\right)^2-2.5x.2y+\left(2y\right)^2\)

                                        \(=\left(5x-2y\right)^2\)

  hihi ^...^ vui^_^ Bài làm có gì ko hiểu bạn cứ hỏi nhé ^_^

  bởi Nguyễn My 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan