YOMEDIA

Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu x^2+x+1/4

Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu:

a) x2+x+1/4

b) x2+12xy+36xy2

c) 4x2-12xy+9y2

d) x2-2x+4

e) 25x2+4y2-20xy

HELP ME

 

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 •  

  \(a.x^2+x+\frac{1}{4}=x^2+2.x.\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^2\)

                          \(=\left(x+\frac{1}{4}\right)^2\)

  b)  \(x^2+12xy+36xy^2=x^2+2.x.y+y^2\)

   

   

  \(a.x^2+x+\frac{1}{4}=x^2+2.x.\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^2\)

   

                          \(=\left(x+\frac{1}{4}\right)^2\)

  b)  \(x^2+12xy+36xy^2=x^2+2.x.y+y^2\)

   

   

  \(a.x^2+x+\frac{1}{4}=x^2+2.x.\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^2\)

   

                          \(=\left(x+\frac{1}{4}\right)^2\)

  b)  \(x^2+12xy+36xy^2=x^2+2.x.y+y^2\)

   

   

  \(a.x^2+x+\frac{1}{4}=x^2+2.x.\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^2\)

   

                          \(=\left(x+\frac{1}{4}\right)^2\)

  b)  \(x^2+12xy+36xy^2=x^2+2.x.y+y^2\)

                                         \(=\left(x+y\right)^2\)
   c) \(4x^2-12xy+9y^2=\left(2x\right)^2-2.2x.3y+\left(3y\right)^2\)
                                       \(=\left(2x-3y\right)^2\)

  d) \(x^2-2x+4=x^2-2.x.4+4^2\)

                            \(=\left(x-4\right)^2\)

  e) \(25x^2+4y^2-20xy=\left(5x\right)^2-2.5x.2y+\left(2y\right)^2\)

                                        \(=\left(5x-2y\right)^2\)

  hihi ^...^ vui^_^ Bài làm có gì ko hiểu bạn cứ hỏi nhé ^_^

    bởi Nguyễn My 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA