Viết biểu thức y^3+3y+3y^2+11 dưới dạng bình phương (lập phương) của 1 tổng

bởi Nguyễn Anh Hưng 20/09/2018

Viết biẻu thức sau dưới dạng bình phương (lập phương) của 1 tổng (hiệu):

y3 +3y +3y2 +11

1+6x + 12x2 + 8x3

Câu trả lời (1)

 • 1+6x+12x2 + 8x3

  =(1+2x)3

  y3+3y+3y2+1

  =(y+1)3

  bởi Hương Mai 20/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan