AMBIENT

Viết biểu thức x^2 + 10x + 26 + y^2 + 2y dưới dạng tổng của hai bình phương

bởi Lê Trung Phuong 30/04/2019

viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tổng của hai bình phương

a) x2 + 10x + 26 + y2 + 2y

b ) x2 - 2xy + 2y2 + 2y + 1

c ) z2 - 6z + 13 + t2 + 4t

d ) 4x2 + 2z2 - 4xz - 2z + 1

giúp mình với nhé mình cảm ơn

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) \(x^2+10x+26+y^2+2y\)

  \(=\left(x^2+10x+25\right)+\left(y^2+2y+1\right)\)

  \(\left(x+5\right)^2+\left(y+1\right)^2\)

  b) \(x^2-2xy+2y^2+2y+1\)

  \(=\left(x^2-2xy+y^2\right)+\left(y^2+2y+1\right)\)

  \(=\left(x-y\right)^2+\left(y+1\right)^2\)

  c) \(z^2-6z+13+t^2+4t\)

  \(=\left(z^2-6x+9\right)+\left(t^2+4t+4\right)\)

  \(=\left(z-3\right)^2+\left(t+2\right)^2\)

  d) \(4x^2-2z^2-2xz-2z+1\)

  \(=\left(4x^2-4xz+z^2\right)+\left(z^2-2z+1\right)\)

  \(=\left(2x-z\right)^2+\left(z-1\right)^2\)

  bởi Trần Ngọc Uyển Nhi 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>