AMBIENT

Trên quãng đường AB dài 30km một xe máy

bởi Truc Ly 11/02/2018

Trên quãng đường AB dài 30km một xe máy đi từ A đến C với vận tôc 30km/h, rồi đi từ C đến B với vận tốc 20km/h hết tất cả 1 giờ 10 phút ( C là điểm giữa A và B ). Tính quãng đường AB và CB.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • đổi 1h10'= \(\dfrac{7}{6}\left(h\right)\)

  gọi quãng đường Ac là x(km;x>0)

  => thời gian đi hết quãng đường Ac là \(\dfrac{x}{30}\left(h\right)\)

  => quãng đường CB là 30-x(km)

  => thời gian đi hết quãng đường CB là \(\dfrac{30-x}{20}\left(h\right)\)

  theo đầu bài ta có phương thình

  \(\dfrac{x}{30}+\dfrac{30-x}{20}=\dfrac{7}{6}\)

  \(\dfrac{2x}{60}+\dfrac{3\left(30-x\right)}{60}=\dfrac{70}{60}\)

  ⇔ 2x+3(30-x)=70

  ⇔ 2x+90-3x=70

  ⇔ -x=-90+70

  ⇔ -x=-20

  ⇔ x=20 (km)

  vậy quãng đường AC dài 20(km)

  quãng đường CB=AB-AC =30-20=10(km)

  bởi P. Linh Lê 11/02/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>