Tính quãng đường BC, biết vận tốc xe đi từ A là 80 km/h?

bởi Quế Anh 22/09/2018

Hai xe ô tô cùng khởi hành một lúc, một tại A và một tại B, A cách B 60 km. B ở giữa A và C. Vận tốc xe đi từ A là 80 km/giờ, xe từ B có vận tốc 65 km/giờ, hai xe đến C cùng một lúc. Tìm quãng đường BC

Toán chuyển động

Câu trả lời (1)

 • gọi x (km) là độ dài quảng đường BC \(\left(x>0\right)\)

  \(\Rightarrow\) quảng đường AC dài \(60+x\) (km)

  \(\Rightarrow\) thời gian đi của xe đi từ A là \(\dfrac{60+x}{80}\) (h)

  thời gian đi của xe đi từ B là \(\dfrac{x}{65}\) (h)

  vì 2 xe đến C cùng một lúc nên ta có phương trình

  \(\dfrac{60+x}{80}=\dfrac{x}{65}\Leftrightarrow\dfrac{60+x}{80}-\dfrac{x}{65}=0\Leftrightarrow\dfrac{65\left(60+x\right)-80x}{80.65}=0\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{3900+65x-80x}{5200}=0\Leftrightarrow\dfrac{3900-15x}{5200}=0\Leftrightarrow3900-15x=0\)

  \(\Leftrightarrow15x=3900\Leftrightarrow x=\dfrac{3900}{15}=260\)

  vậy quảng đường BC dài 260 km

  bởi Nhật Uyên 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan