Tính quãng đường AB biết sau khi đi được 1/2 đoạn đường ô tô tăng tốc lên 50km/h

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 08/04/2019

Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian dự định với vận tốc 40km/h. Sau khi đi được 1/2 quãng đường AB thì ô tô tăng vận tốc lên 50km/h trên quãng đường còn lại. Do đó ô tô đến B sớm hơn dự định 18 phút. Tính quãng đường AB

Câu trả lời (1)

 • đặc x là độ dài quảng đường AB \(\left(đk:x>0\right)\)

  ta có : thời gian đi hết quảng đường AB với vận tốc 40km/h là \(\dfrac{x}{40}\)

  * nhưng thực sự ô tô đã đi \(\dfrac{1}{2}\) quảng đường AB với vận tốc 40km/h \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}.\dfrac{x}{40}=\dfrac{x}{80}\)

  và đi \(\dfrac{1}{2}\) quảng đường AB còn lại với vận tốc 50km/h \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}.\dfrac{x}{50}=\dfrac{x}{100}\)

  vì vậy đã đến B sớm hơn dự định 18 phút bằng \(\dfrac{3}{10}\) giờ

  nên ta có phương trình \(\dfrac{x}{40}-\left(\dfrac{x}{80}+\dfrac{x}{100}\right)=\dfrac{3}{10}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{x}{40}-\dfrac{x}{80}-\dfrac{x}{100}=\dfrac{3}{10}\Leftrightarrow10x-5x-4x=120\Leftrightarrow x=120\)

  vậy quảng đường AB dài 120 km

  bởi Ngọc Nguyễn Thị 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan