Tính hợp lí 85 . 12,7 + 3.5 . 12.7

bởi Co Nan 30/04/2019

bài 1: phân tích các đa thức sau thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

a. 5x - 25y               b, 3x^2y - 9xy + 6x                  c, 5x.(x-1) - 3x^2.( x-1)           d, 4xy ( x -2) . 2x (2 - x)                        e, 3 . (x-y) + x^2y - xy^2

bài 2 : tính gtri  các biểu thức sau bằng  1 cách hợp lí .

a, 85 . 12,7 + 3.5 . 12.7

b, 52. 143 - 52  . 39 - 8. 26

c, x.(x-y) + y .(y-x) tại x=53; y=3

help mekhocroi

 

Câu trả lời (1)

 • bài 2 :

  a, 85 . 12,7 +3.5 . 12,7 = 85 . 12,7 + 15. 12,7 = 12,7 . ( 85 + 15 ) = 12,7 . 100 = 1270

  b, 52 . 143 - 52 . 39 - 8 . 26 = 52 . ( 143 - 39 ) - 2 . 4 . 26 = 52 . 104 - 2 . 104 = 104 . ( 52 - 2 ) = 104 . 50 = 5200

  c, x. ( x -y ) + y. ( y-x ) = x . ( x -y) - y. ( x - y ) = ( x - y ) . ( x - y) = (x - y) 2 = ( 53 - 3)2 = 502 = 2500

  bởi Nguyễn Thành 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan