ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính GTBT x^3 + y^3 biết x^2 - y^2 = 60 và x + y = 4

1/a/Cho x2 - y2 = 60 và x + y = 4 . Tính giá trị của biểu thức x3 + y3

b/Tìm giá trị của ( x - y ) 2 khi x2 + y2 = 56 và xy = 20

2/a/Tìm GTNN của A = x2 - x + 31

b/Điền số thiếu vào khoảng trống : ( .... - x )3 = ....3 - 27x + 9x2-x3

c/Điền số thiếu vào khoảng trống : ( x + 2 )3 = x3 + ....x2 + 12x + 8

3/ ABCD là hình thang ( AB // CD ) biết A = 8D . Góc D bằng bao nhiêu độ ?

Làm giúp mk với . Ai giải hộ đúng mk tick cho nha ( Nhớ ghi lời giải ra giúp mk nhé )

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1)a)\(x^2-y^2=60\)

  \(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x+y\right)=60\)

  \(\Leftrightarrow x-y=15\)

  \(\Leftrightarrow x=\dfrac{19}{2};y=-\dfrac{11}{2}\)

  \(\Rightarrow x^3+y^3=691\)

  b)\(x^2+y^2=56;xy=20\)

  \(\Leftrightarrow x^2-2xy+y^2=56-40\)

  \(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2=16\)

    bởi Lại Thị Thùy Hương 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1