YOMEDIA

Tính GTBT 3x^2y-1/4xy biết x ^2-2xy+2y^2-2x+6y+5=0

bởi Co Nan 31/05/2019

Cho:x ^2-2xy+2y^2-2x+6y+5=0.Tinh gia tri bieu thuc:3x^2y-1/4xy   

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Từ \(x^2-2xy+2y^2-2x+6y+5=0\)

  \(\Rightarrow\left(x^2-2xy-2x+y^2+2y+1\right)+\left(y^2+4y+4\right)=0\)

  \(\Rightarrow\left(x-y-1\right)^2+\left(y+2\right)^2=0\)

  \(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}\left(x-y-1\right)^2=0\\\left(y+2\right)^2=0\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}x=-1\\y=-2\end{matrix}\right.\)

  Thay vào ta có: \(\frac{3x^2y-1}{4xy}=\frac{3\cdot\left(-1\right)^2\cdot\left(-2\right)-1}{4\cdot\left(-1\right)\cdot\left(-2\right)}=-\frac{7}{8}\)

  bởi nguyenthanh huyen 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA