Tính giá trị của biểu thức x^4 - 2x^3 / 2x^2 - x^3 với x = -1/2

bởi Anh Trần 08/04/2019

tính giá trị của biểu thức
a) x^4 - 2x^3 / 2x^2 - x^3 với x = -1/2
b)10ab - 5a^2 / 16b^2 - 8ab với a= 1/6 , b= 1/7
c) a^7 + 1/ a^15 + a^8 với a = 0,1

Câu trả lời (1)

  • a) \(\dfrac{x^4-2x^3}{2x^2-x^3}=\dfrac{x^3\left(x-2\right)}{x^2\left(2-x\right)}=\dfrac{-x^3}{x^2}=-x\)

    Thay x vào ta có biểu thức đã cho bằng\(-\left(\dfrac{-1}{2}=\dfrac{1}{2}\right)\)

    bởi Vương Quốc Huy 08/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan