AMBIENT

Tính BD,BE,ED biết AB=6cm,AC=9cm,BC=7.5 cm

bởi Anh Nguyễn 31/05/2019

Cho tam giác ABC, AB=6cm,AC=9cm,BC=7.5 cm, đường phân giác trong và ngoài của góc A cắt BC ở D và E.Tính BD,BE,ED.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Lời giải:

  Theo tính chất đường phân giác trong:

  \(\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}\)

  \(\Rightarrow \frac{BD}{BD+DC}=\frac{2}{2+3}=\frac{2}{5}\)

  \(\Leftrightarrow \frac{BD}{BC}=\frac{2}{5}\Rightarrow BD=BC.\frac{2}{5}=3\) (cm)

  Theo tính chât phân giác ngoài:

  \(\frac{EB}{EC}=\frac{AB}{AC}=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}\)

  \(\Leftrightarrow \frac{EB}{EB+BC}=\frac{2}{3}\)

  \(\Leftrightarrow \frac{EB}{EB+7,5}=\frac{2}{3}\)

  \(\Rightarrow 3EB=2(EB+7,5)\Rightarrow EB=15\) (cm)

  Ta có: \(ED=EB+BD=15+3=18\) (cm)

  bởi Phạm Lộc 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>