AMBIENT

Tính A=1^2-2^2+3^2-...+2005^2

bởi Lê Vinh 25/04/2019

\(A=1^2-2^2+3^2-......+2005^2\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có; A = \(1^2-2^2+3^2-4^2+\).......+\(2005^2\)

  = (1+2)(1-2)+(3+4)(3-4)+.......+(2004+2005)(2004-2005)

  = (1+2)(-1)+(3+4)(-1)+....(2004+2005)(-1)

  =-1(1+2+3+4+......+2004+2005)

  =-1(2009009)

  =-2009009

  Vậy A= - 2009009

  bởi Phương Thảo 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>