Tính 5(x+4)^2+4(x-5)^2-9(4+x)(4-x)

bởi Lưu Quang Ngọc 27/06/2019

a, 5(x+4)^2+4(x-5)^2-9(4+x)(4-x)

b, (x+2y)^2+(2x-y)^2+5(x+y)(x-y)-10(y-3)(y+3)

Moi nguoi giup mik nhe 

Cam on rat nhieu

Câu trả lời (2)

 • Câu a bạn đánh sai đề rồi

  phải là 9(x+4)(x-4)

  bởi Hắc Nhân 29/06/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • a) 5(x+4)2 + 4 (x-5)2 - 9 ( 4-x ).( 4+x )

     = 5 . ( x2 + 8x + 16 ) + 4 . ( x2 - 10x + 25 ) - 9 . ( 16 - x2 )

     = 5x2 + 40x + 80 + 4x2 - 40x + 100 - 144 + 9x2

     = 18x2 - 36

     = 18 . ( x2 - 2 )

  bởi Nguyễn An Vy 29/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan