Tìm x, y biết x^2+2x-4y+y^2+5=0

bởi ice cream 21/06/2019

a) x2 + 2x - 4y + y2 + 5= 0

b) 2x2 - 2xy + y2 - 4x +4= 0

Câu trả lời (5)

 • a) 4x^2+x^2+ 9y^2-12xy-6x+9=0 
  =>(4x^2-12xy+9y^2)+(x^2-6x+9)=0 
  =>(2x-3y)^2 + (x-3)^2=0 
  =>2x-3y=0 và x-3=0 
  => x=3 và y=2

  b) 2x^2 + y^2 - 2xy - 4x + 4 = 0

  <=> x^2 - 4x + 4 +  x^2 - 2xy + y^2 = 0

  <=> (x^2 - 4x + 4)  + (x^2 - 2xy + y^2) = 0

  <=> (x - 2)^2 +  (x - y)^2 = 0

  <=> x - 2= 0 hoặc x - y= 0

  <=> x= 2 hoặc y= 2 vậy x= y = 2

  bởi Hào Trần 26/06/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • a. x^2 + y^2 - 2x + 4y + 5 = 0

  <=>x^2-2x+1 + y^2-4y+4=0 
  <=>(x-1)^2 + (y-1)^2 =0 
  <=>x=1 và y=2

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • y = 2

  bởi Nguyễn Đức Thuận 02/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 546576

  bởi doan phuc duc 07/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan