Tìm phân số biết cùng thêm 1 số khác 0 vào tử và mẫu được giá trị phân số không đổi

bởi khanh nguyen 09/04/2019

Cùng thêm một số khác 0 và tử và mẫu của một phân số mà giá trị của phân số không đổi. Tìm phân số đã cho.

Câu trả lời (1)

 • Gọi số cần tìm là \(\dfrac{a}{b}\) gọi số thêm là \(x\)

  Theo đề bài ta có:

  \(\dfrac{a+x}{b+x}=\dfrac{a}{b}\)

  \(\Rightarrow b\left(a+x\right)=a\left(b+x\right)\)

  \(\Rightarrow ab+bx=ab+ax\)

  \(\Rightarrow bx=ax\)

  \(\Rightarrow a=b\)

  vậy xảy ra với mọi \(a=b\)

  bởi Lê An Minh 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan