Tìm m để phương trình mx +x -3m=1 nhận x=-1 là nghiệm

bởi Anh Nguyễn 25/04/2019

1) Cho pt mx +x -3m=1

a. Tìm m để pt nhận x=-1 là nghiệm

b. Tìm m để pt có vô số nghiệm

Câu trả lời (1)

 • \(mx+x-3m=1\)

  a) Để phương trình nhận \(x=-1\) là nghiệm

  thì \(\Rightarrow m\cdot\left(-1\right)+\left(-1\right)-3\cdot m=1\)

  \(\Leftrightarrow-4m=2\\ \Leftrightarrow m=-\dfrac{1}{2}\)

  Vậy để phương trình nhận \(x=-1\) là nghiệm

  thì \(m=-\dfrac{1}{2}\)

  \(\text{b) }Pt\Leftrightarrow m\left(x+1\right)=3m+1\)

  +) Với \(m\ne0\Leftrightarrow x+1=\dfrac{3m+1}{m}\)

  \(\Leftrightarrow x=\dfrac{3m+1}{m}-1\\ \Leftrightarrow x=\dfrac{2m+1}{m}\\ \Rightarrow S=\left\{\dfrac{2m+1}{m}\right\}\)

  +) Với \(m=0\Leftrightarrow0x=1\left(\text{Vô nghiệm }\right)\)

  \(\Rightarrow S=\varnothing\)

  Vậy để phương trình vô nghiệm

  thì \(m=0\)

  bởi Đặng Thị Mỹ Lan 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan