Tìm hai số biết tổng của chúng là 100. Nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và cộng vào số thứ hai 5 đơn vị thì số thứ nhất sẽ gấp 5 lần số thứ hai

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 30/04/2019

Tìm hai số biết tổng của chúng là 100. Nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và cộng vào số thứ hai 5 đơn vị thì số thứ nhất sẽ gấp 5 lần số thứ hai . GIÚP MÌNH ĐI

Câu trả lời (1)

 • Ta gọi hai số cần tìm lần lượt là x và 100-x

  Ta có phương trình

  \(2x=5\left(100-x+5\right)\)

  \(\Leftrightarrow2x=500-5x+25\)

  \(\Leftrightarrow7x=525\)

  \(\Leftrightarrow x=75\)

  Vậy x = 75

  \(\Rightarrow\) Hai số cần tìm lần lượt là : 75 và 25

  bởi Hoàngg Trâm 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan