ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tìm GTNN của biểu thức B=(2x-1)^2+(x+2)^2

tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau

a,A=25x2+3y2-10y=11

b,B=(2x-1)2+(x+2)2

c,(x-3)2+(x-11)2

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Sửa đề \(A=25x^2+3y^2-10x+11\)

  \(A=25x^2-10x+1+3y^2+10\)

  \(A=\left(5x-1\right)^2+3y^2+10\)

  \(\left(5x-1\right)^2\ge0\) với mọi x

  \(3y^2\ge0\) với mọi y

  \(\Rightarrow\left(5x-1\right)^2+3y^2\ge0\) với mọi x,y

  \(\Rightarrow\left(5x-1\right)^2+3y^2+10\ge10\)

  Amin = 10

  \(\Leftrightarrow5x-1=0\)\(3y^2=0\)

  \(\Rightarrow5x=1\)\(y^2=0\)

  \(\Rightarrow x=\dfrac{1}{5}\)\(y=0\)

  Vậy Amin = 10 <=> x = 1/5 và y = 0

  b) \(B=\left(2x-1\right)^2+\left(x+2\right)^2\)

  \(\Rightarrow B=4x^2-4x+1+x^2+4x+4\)

  \(\Rightarrow B=5x^2+5\)

  \(5x^2\ge0\) với mọi x

  \(\Rightarrow5x^2+5\ge5\)

  => Bmin = 5

  <=> 5x2 = 0

  => x2 = 0

  => x = 0

  Vậy Bmin = 5 <=> x = 0

  c) \(C=\left(x-3\right)^2+\left(x-11\right)^2\)

  \(C=x^2-6x+9+x^2-22x+121\)

  \(C=2x^2-28x+130\)

  \(C=2\left(x^2-14x+65\right)\)

  \(C=2\left(x^2-2.x.7+7^2+16\right)\)

  \(C=2\left(x-7\right)^2+16.2\)

  \(C=2\left(x-7\right)^2+32\)

  \(2\left(x-7\right)^2\ge0\) với mọi x

  => \(2\left(x-7\right)^2+32\ge32\)

  => Cmin = 32

  <=> x - 7 = 0 => x = 7

  Vậy Cmin = 32 <=> x = 7

    bởi phạm đình đông 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)