YOMEDIA

Tháng Năm tổ công nhân làm được 760 sản

bởi Thuy Kim 26/06/2018

Tháng Năm tổ công nhân làm được 760 sản phẩm. Sâu tháng Sáu, tổ 1 tăng năng suất 10% , tổ 2 tăng năng suất 15% nên cả hai tổ đã làm được 854 sản phẩm . Hỏi trong tháng Năm mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi số sản phẩm tổ 1 làm trong tháng 5 là : x (sản phẩm)

  Số sản phẩm tổ 2 làm trong tháng 5 là : 760 - x (sản phẩm)

  Số sản phẩm tổ 1 làm trong tháng 6 là : 110%.x

  Số sản phẩm tổ 2 làm trong tháng 6 là: 115.(760 - x)

  Sang tháng 6 hai tổ làm được 854 sản phầm là :

  110%.x + 115.(760 - x) = 854

  ⇒1110.x+854−2320x=854⇒1110.x+854−2320x=854

  ⇒−120.x=854−857⇒−120.x=854−857

  ⇒−120.x=−20⇒−120.x=−20

  ⇒x=400⇒x=400

  Vậy trong tháng 5, tổ 1 làm được: 400 (sản phẩm)

  __________, tổ 2 làm được : 760 - 400 = 360 (sản phẩm)

  bởi Nguyễn Xuân Tất Thắng 26/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA