AMBIENT

Số lượng gạo trong bao 1 gấp 3 lần số lượng gạo trong bao

bởi Nguyễn Bảo Trâm 25/01/2018

Số lượng gạo trong bao 1 gấp 3 lần số lượng gạo trong bao 2 .Nếu bớt ở bao 1 30kg và thêm vào bao 2 25kg thì số lượng gạo trong bao 1 bằng 2/3 số lượng gạo trong bao thứ 2.Hỏi lúc đầu mỗi bao chứa bao nhiêu kg?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • gọi số longwj gap bao 2 chưa là x (kg) (x>0

  thì số lượng gạo trong bao 1 là 3x (kg)

  bớt bao một 30 kg ta đc: 3x-30 (kg)\

  thêm vào bao hai 25 kh ta đc x+25 (kg)

  vì sau khi thêm vào ở bao 2 và bớt đi ở bao 1 thì số lượng gạo có trong bao 1 bằng 2/3 số lượng gạo có trong bao 2 nên ta có pt:

  \(3x-30=\dfrac{2}{3}\left(x+25\right)< =>3x-30=\dfrac{2}{3}x+\dfrac{50}{3}< =>\dfrac{7}{3}x=\dfrac{140}{3}< =>x=20\left(TM\right)\)

  vậy bao hai lúc đầu chữa 20kg

  bao một lúc đầu chứa 3.20=60 (kg)

  bởi Kiều Elena 26/01/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>