AMBIENT

Sau mấy giờ 2 người gặp nhau biết 2 người khởi hành 1 lúc ngược chiều nhau?

bởi Mai Rừng 06/11/2018

Bài 1 : Hai người đi bộ cùng khởi hành một lúc hai địa điểm A , B đi ngược chiều nhau . Người đi từ A với vận tốc 4,2km/giờ . Người đi từ b với vận tốc 4,8km/giờ . Quãng đường AB dài 18 km . Hỏi sau mấy giờ thì hai người gặp nhau ? Chỗ gặp nhau cách  A bao nhiêu km ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Giả sử hai người đi bộ gặp nhau tại M

           Gọi quãng đường từ A đến M là x

  Thời gian của người đi từ A đến M là:

           \(x:4,2=\frac{x}{4,2}\)

  Quãng đường của người đi từ B đến M là:

          18-x

  Thời gian của người đi từ B đến M là:

           \(\left(18-x\right):\left(4,8\right)=\frac{18-x}{4,8}\)

  Muốn hai người gặp nhau ta có:

      \(\frac{x}{4,2}=\frac{18-x}{4,8}\)

  \(\Rightarrow4,8x=4,2.\left(18-x\right)\)

  \(\Rightarrow\)\(4,8x=75,6-4,2x\)

  \(\Rightarrow4,8x+4,2x=75,6\)

  \(\Rightarrow9x=75,6\)

  \(\Rightarrow x=75,6:9\)

  \(\Rightarrow x=8,4\)

               Vậy chỗ gặp cách A là 8,4km

  bởi Diệp Thiên 06/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>