ON
YOMEDIA
VIDEO

Quãng đường 1 ca nô xuôi dòng trong 4h bằng

Quãng đường 1 ca nô xuôi dòng trong 4h bằng 3,4 lần 1 ca nô đi ngược dòng trong 2h.Hỏi vận tốc của ca nô khi nước yên lặng,biết vận tốc dòng nước là 1,5 km/h

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi vận tốc ca nô lúc nước lặng là \(x\) (km/h) (\(x>1,5\))

  Vận tốc ca nô lúc xuôi dòng là \(x+1,5\) (km/h)

  Vận tốc ca nô lúc ngược dòng là \(x-1,5\) (km/h)

  Quãng đường ca nô đi được lúc xuôi dòng trong 4h là là \(4\left(x+1,5\right)\) (km)

  Quãng đường ca nô đi được lúc ngược dòng trong 2h là \(2\left(x-1,5\right)\) (km)

  Vì quãng đường ca nô xuôi dòng trong 4h bằng 3,4 lần ca nô đi ngược dòng trong 2h nên ta có phương trình:

  \(4\left(x+1,5\right)=3,4\cdot2\left(x-1,5\right)\)

  \(\Leftrightarrow4x+6=6,8x-10,2\)

  \(\Leftrightarrow-2,8x=-16,2\)

  \(\Leftrightarrow x\approx5,7\) (tmđk)

  Vậy vận tốc ca nô khi nước lặng là 5,7km/h

    bởi Mạnh Toàn 29/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1