ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Phân tích đa thức (x-y)^2+3(y-x) thành nhân tử

1. Trong các kết quả sau kết quả nào sai

A. -17x^3y-34x^2y^2+51xy^3=17xy(x^2+2xy-3y^2)

B. x(y-1) +3(y-1)= -(1-y)(x+3)

C. 16x^2(x-y)-10y(y-1)=-2(y-x)(8x^2+5y)

2. Đa thức (x-y)^2+3(y-x) được phân tích thành nhân tử là:

A. (x+y)(x-y+3)

B. (x-y)(2x-2y+3)

C. (x-y)(x-y-3)

D. Cả 3 câu đều sai

3. Kết quả phân tích đa thức x(x-2)+(x-2) thành nhân tử

A. (x-2)x

B. (x-2)^2.x

C. x(2x-4)

D. (x-2)(x+1)

4. Kết quả phân tích 5x^2(xy-2y)-15x(xy-2y) thành nhân tử

A. (xy-2y)(5x^2-15x^2)

B. y(x-2)(5x^2-15x^2)

C. y(x-2)5x(x-3)

D. (xy-2y)5x(x-3)

5. Kết quả phân tích đa thức 3x-6y thành nhân tử là

A. 3(x-6y)

B. 3(3x-y)

C. 3(3x-2y)

D. 3(x-2y)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. Trong các kết quả sau kết quả nào sai

  A. -17x^3y-34x^2y^2+51xy^3=17xy(x^2+2xy-3y^2)

  B. x(y-1) +3(y-1)= -(1-y)(x+3)

  C. 16x^2(x-y)-10y(y-1)=-2(y-x)(8x^2+5y)

  2. Đa thức (x-y)^2+3(y-x) được phân tích thành nhân tử là:

  A. (x+y)(x-y+3)

  B. (x-y)(2x-2y+3)

  C. (x-y)(x-y-3)

  D. Cả 3 câu đều sai

  3. Kết quả phân tích đa thức x(x-2)+(x-2) thành nhân tử

  A. (x-2)x

  B. (x-2)^2.x

  C. x(2x-4)

  D. (x-2)(x+1)

  4. Kết quả phân tích 5x^2(xy-2y)-15x(xy-2y) thành nhân tử

  A. (xy-2y)(5x^2-15x^2)

  B. y(x-2)(5x^2-15x^2)

  C. y(x-2)5x(x-3)

  D. (xy-2y)5x(x-3)

  5. Kết quả phân tích đa thức 3x-6y thành nhân tử là

  A. 3(x-6y)

  B. 3(3x-y)

  C. 3(3x-2y)

  D. 3(x-2y)

    bởi lâm trọng nhân 30/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1