Phân tích đa thức x^8+x^7+1 thành nhân tử

bởi An Nhiên 29/04/2019

Phân tích đa thức thành nhân tử :

a, x8+x7+1

b, x5-x4-1

c, x7+x5+1

d, x8+x4+1

Câu trả lời (1)

 • a, x8 + x7 + 1

  =x2 (x6 - 1) + x (x6 - 1) +(x2 + x + 1)

  = (x6 _ 1)(x2 + x) + (x2 + x +1)

  = (x3 - 1)(x3 + 1)( x2 + x) + (x2 + x +1)

  =(x - 1)(x2 + x +1)( x2 + x) + (x2 + x +1)

  =(x2 + x +1)((x - 1)( x2 + x) +1)

  =(x2 + x +1)(x3 + 1)

  b, x5 - x4-1

  c, x7+x5 + 1

  d,x8 + x4 +1

  Chú ý: Các đa thức có dạng: x3m+1+x3n+2+1 như x7+x2+1; x7+x5+1; x8 + x4 +1;

  x5+x+1; x8+x+1 đều có nhân tử chung là x2 + x +1

  Các phần còn lại tương tự nhé!!!

  bởi đám hà hưng 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan