Phân tích đa thức x^3-2x^2+x thành nhân tử

bởi minh vương 30/04/2019

1. Đa thức x3-2x2+x được phân tích thành

A. x(x+1)2                    B. x(x-2)                       C. x(x2+1)                            D. x(x+2)

2. Đa thức 2x2+4x+2-2y2 được phân tích thành

A. 2(x+2)y                   B. x(x-2)                       C. x(x2+1)                             D. x(x+2)

3. Phân tích đa thức x3-4x thành nhân tử

A. x(x-2)2                     B. x(x+2)2                    C. x(x-2)(x+2)                      D. x(x-4)(x+4)

4. n3-n (với n thuộc N) chia hết cho số tự nhiên sau

A. 5                            B. 7                                C. 9                                   D. 6

5. Với x2(x-3)+12-4x = 0 thì x có giá trị bằng:

A. x=0 ; 3                    B. x=0 ; -3 ; -2              C. x=3 ; +- 2                      D. kết quả khác

6. Với x4-2x2 = 0 thì x có giá trị bằng:

A. x=0 và x=  \(\sqrt{2}\)                   B. x=0 và x= +-\(\sqrt{2}\)                  C. x=0 và x = +- 2                                    D. cả ba đều sai

Câu trả lời (1)

 • 1.A

  2.Ko có đáp án đúng...Đáp án đung là 2(x+1-y)(x+1+y)

  3.C

  4.D

  5.C

  6.B

  bởi Đỗ Thị Thu Trang 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan