Phân tích đa thức x^2 .y + x.y^2-x-y thành nhân tử

bởi Nguyễn Vũ Khúc 29/04/2019

giúp mình nha minh sẽ tích điểm cho các bạn 

phân tích đa thức thành nhân tử

câu 1 : x^2 .y + x.y^2-x-y

câu 2 : a.x^2+a^2 .y -7.x-7.y

câu 3 a.x^2+a.y-b.x^2 - b.y

câu 4 x. ( x+1)^2 +x.(x-5) - 5 .(x+1)^2

câu 5 3.x^2 -12y^2

câu 6 5.x.y^2- 10 .x.y.z +5.x.z^2

 

Câu trả lời (1)

 • câu 1:

  x2y+xy2-x-y

  =(x2y-x)+(xy2y)

  =x(xy-1)+y(xy-1)

  =(x+y)(xy-1)

  Câu 2:sai đề

  Câu 3:

  ax2+ay-bx2-by

  =(ax2+ay)-(bx2+by)

  =a(x2+y)-b(x2+y)

  =(a-b)(x2+y)

  Câu 4:

  x(x+1)2+x(x-5)-5(x+1)2

  =(x+1)2(x-5)+x(x-5)

  =(x+5)[(x+1)2+x]

  =(x+5)(x2+3x+1)

  Câu 5:

  3x2-12y2

  =3(x2-4y2)

  =3[(x)2-(2y)2]

  =3(x-2y)(x+2y)

  Câu 6:

  5xy2-10xyz+5xz2

  =5x(y2-2yz+z2)

  =5(z-y)2

  bởi Nguyễn Tú 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan