AMBIENT

Phân tích đa thức (x^2+x)^2+4(x^2+x)-12 thành nhân tử

bởi Hong Van 31/05/2019

Phân tích thành nhân tử(Phương pháp ẩn phụ):

a)(x^2+x)^2+4(x^2+x)-12

b)(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-24

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • (x2 + x)2 + 4(x2 + x) - 12

  Đặt x2 + x = t, ta có:

  t2 + 4t - 12

  = t2 - 2t + 6t - 12

  = t(t - 2) + 6(t - 2)

  = (t - 2)(t + 6)

  = (x2 + x - 2)(x2 + x + 6)

  (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) - 24

  = (x2 + 5x + 4)(x2 + 5x + 6) - 24

  Đặt x2 + 5x + 4 = t, ta có:

  t(t + 2) - 24

  = t2 + 2t - 24

  = t2 - 4t + 6t - 24

  = t(t - 4) + 6(t - 4)

  = (t - 4)(t + 6)

  = (x2 + 5x + 4 - 4)(x2 + 5x + 4 + 6)

  = x(x + 5)(x2 + 5x + 10)

  bởi Nguyễn Trọng Duy Anh 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>