Phân tích đa thức x^2-10x+9 thành nhân tử

bởi Trần Thị Trang 30/04/2019

1) phân tích đa thức thành nhân tử :

a) x^2-10x+9 b) x^2-2x-15 c) 3x^2-7x+2 d) x^3-12+x^2

2) tìm gtln hoặc gtnn của R=xy biết :

a) x+y=6. b) x-y=4

3) tìm n€ Z để giá trị Biểu Thức A chia hết cho giá trị Biểu Thức B

a) A=8n^2-4n+1 và B = 2n+1

b) A=4n^3-2n^2-6n+5 và B=2n-1

Toán 8 tập 1 ôn tập chương 1

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  a)x2-10x+9

  =x2-x-9x+9

  =x(x-1)-9(x-1)

  =(x-9)(x-1)

  b)x2-2x-15

  =x2+3x-5x-15

  =x(x+3)-5(x+3)

  =(x-5)(x+3)

  c)3x2-7x+2

  =3x2-x-6x+2

  =x(3x-1)-2(3x-1)

  =(x-2)(3x-1)x^3-12+x^2

  d)x3-12+x2

  =x3+3x2+6x-2x2-6x-12

  =x(x2+3x+6)-2(x2+3x+6)

  =(x-2)(x2+3x+6)

  bởi Quyết Tiến 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan