Phân tích đa thức (x+1)^3-125 thành nhân tử bằng hằng đẳng thức

bởi Phan Quân 20/09/2018

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử bằng hằng đẳng thức:

1. \(\left(x+1\right)^3-125\)

2. 27(x+3)^3-8

3. \(\left(x+4\right)^3-64\)

4. \(x^3-\left(y-1\right)^3\)

5. \(\left(a+b\right)^3-c^3\)

6. \(125-\left(x+2\right)^3\)

7, \(\left(x+1\right)^3+\left(x-2\right)^3\)

Câu trả lời (2)

 • 1) \(\left(x-1\right)^3-125\)

  \(=\left(x-1-5\right)\left[\left(x-1\right)^2+5\left(x-1\right)+25\right]\)

  \(=\left(x-6\right)\left(x^2-2x+1+5x-5+25\right)\)

  =\(=\left(x-6\right)\left(x^2+3x+21\right)\)

  2)\(=3^3\left(x+3\right)^3-2^3\)

  \(=\left(3+x+3\right)^3-2^3\)

  \(=\left(x+6\right)^3-2^3\)

  \(=\left(x+6-2\right)\left[\left(x-6\right)^2+2\left(x+6\right)+2^2\right]\)(phá xong rút gọn như câu 1)

  Các câu còn lại đều giống nhau là hiệu hai lập phương, bạn cứ làm như trên là đc

  bởi Trương Ngọc Lập 20/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) x7+x2+1

  =(x7x)+(x2+x+1)

  =x(x61)+(x2+x+1)

  =x(x31)(x3+1)+(x2+x+1)

  =x(x1)(x2+x+1)(x3+1)+(x2+x+1)

  =(x2+x+1)[x(x1)(x3+1)+1]

  bởi Sún TV 18/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan