YOMEDIA

Phân tích đa thức (x+1)^3-125 thành nhân tử bằng hằng đẳng thức

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử bằng hằng đẳng thức:

1. \(\left(x+1\right)^3-125\)

2. 27(x+3)^3-8

3. \(\left(x+4\right)^3-64\)

4. \(x^3-\left(y-1\right)^3\)

5. \(\left(a+b\right)^3-c^3\)

6. \(125-\left(x+2\right)^3\)

7, \(\left(x+1\right)^3+\left(x-2\right)^3\)

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (3)

 
 
 • 1) \(\left(x-1\right)^3-125\)

  \(=\left(x-1-5\right)\left[\left(x-1\right)^2+5\left(x-1\right)+25\right]\)

  \(=\left(x-6\right)\left(x^2-2x+1+5x-5+25\right)\)

  =\(=\left(x-6\right)\left(x^2+3x+21\right)\)

  2)\(=3^3\left(x+3\right)^3-2^3\)

  \(=\left(3+x+3\right)^3-2^3\)

  \(=\left(x+6\right)^3-2^3\)

  \(=\left(x+6-2\right)\left[\left(x-6\right)^2+2\left(x+6\right)+2^2\right]\)(phá xong rút gọn như câu 1)

  Các câu còn lại đều giống nhau là hiệu hai lập phương, bạn cứ làm như trên là đc

    bởi Trương Ngọc Lập 20/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA