RANDOM

Phân tích đa thức 6a^2y - 3aby +4a^2x - 2abx thành nhân tử

bởi khanh nguyen 31/05/2019

Phân tích da thức thành nhân tử :

a ) 6a^2y - 3aby +4a^2x - 2abx

b ) ax -bx -2cx -2a +2b +4c

c ) x^9 +1

d ) 25x^2 - 20xy +4y^2

e )x^2 +2xy +y^2 - 25

 

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a ) \(6a^2y-3aby+4a^2x-2abx\)

  \(=3ay\left(2a-b\right)+2ax\left(2a-b\right)\)

  \(=\left(3ay+2ax\right)\left(2a-b\right)\)

  \(=a\left(3y+2x\right)\left(2a-b\right)\)

  b ) \(ax-bx-2cx-2a+2b+4c\)

  \(=a\left(x-2\right)-b\left(x-2\right)-2c\left(x-2\right)\)

  \(=\left(a-b-2c\right)\left(x-2\right)\)

  c ) \(x^9+1\)

  \(=\left(x^3\right)^3+1\)

  \(=\left(x^3+1\right)\left(x^6-x^2+1\right)\)

  \(=\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)\left(x^6-x^3+1\right)\)

  d ) \(25x^2-20xy+4y^2\)

  \(=\left(5x-2y\right)^2\)

  e ) \(x^2+2xy+y^2-25\)

  \(=\left(x+y\right)^2-25\)

  \(=\left(x+y-5\right)\left(x+y+5\right)\)

  bởi Nguyễn Thị Thuý Quyên 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA