YOMEDIA

Phân tích đa thức 4b^2c^2-( b^2+c^2-a^2)^2 thành nhân tử

bởi hi hi 31/05/2019

B1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử (dùng hằng đẳng thức) yeu

   a) 4b2c2-( b2+c2-a2)2

   b) 8x3 - 64

   c) 8x3 - 27

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a, 4b2c- (b2+c2-a2)

  (2bc)²-(b²+c²-a²)²

  =(2bc+b²+c²-a²)(2bc-b²-c²+a²)

  =[(b+c)²-a²][a²-(b-c)²] 

  =(b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c).

  b, 8x3-64 = 23.x3-43 = (2x)3-4

  = (2x-4)[(2x)2+2.x.4+42] =  (2x-4)(4x2+8x+16)

  c, 8x3-27= 23.x3-33 = (2x)3-33 

  (2x-3)[(2x)2+2.x.3+32] = (2x-3)(4x2+6x+9)

  bởi đoàn triệu vĩ 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>