Phân tích đa thức 45+x^3-5x^2-9x thành nhân tử

bởi Phạm Khánh Linh 31/05/2019

1.phân tích thành nhân tử:

a.45 +x\(^3\)\(-\) 5x\(^2\) \(-\) 9x

b.x^4\(-\)2x^3\(-\)2x^2\(-\)2x\(-\)3

c.2x^2+3x\(-\)5

d.x^4+4y^4

e.(x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+16

Câu trả lời (1)

 • \(a,45+x^3-5x^2-9x\)
  \(=\left(x^3-5x^2\right)+\left(45-9x\right)\)
  \(=x^2\left(x-5\right)+9\left(5-x\right)\)
  \(=x^2\left(x-5\right)-9\left(x-5\right)\)
  \(=\left(x-5\right)\left(x^2-9\right)\)
  \(=\left(x-5\right)\left(x^2-3^2\right)\)
  \(=\left(x-5\right)\left(x+3\right)\left(x-3\right)\)
  \(c,2x^2+3x-5\)
  \(=2x^2-2x+5x-5\)
  \(=2x\left(x-1\right)+5\left(x-1\right)\)
  \(=\left(x-1\right)\left(2x+5\right)\)
  \(e,\left(x+2\right)\left(x+4\right)\left(x+6\right)\left(x+8\right)+16\)
  \(=\left[\left(x+2\right)\left(x+8\right)\right]\left[\left(x+4\right)\left(x+6\right)\right]+16\)
  \(=\left(x^2+8x+2x+16\right)\left(x^2+6x+4x+24\right)+16\)
  \(=\left(x^2+10x+16\right)\left(x^2+10x+24\right)+16\left(1\right)\)
  \(\text{Đặt }x^2+10x+\frac{16+24}{2}=t\)
  \(\text{hay }x^2+10x+20=t\left(2\right)\)
  (1)\(\Leftrightarrow\left(t-4\right)\left(t+4\right)+16\)
  \(=t^2-4^2+16\)
  \(=t^2-16+16\)
  \(=t^2\left(3\right)\)
  Thay (3) vào (2),ta được:\(\left(x^2+10x+20\right)^2\)

  bởi Nguyễn Thanh 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan