AMBIENT

Phân tích đa thức (3x+1)^2-(x+1)^2 thành nhân tử

bởi hà trang 31/05/2019

Phân tích thành nhân tử:
a) (x+y)-(x-y)2

b) (3x+1)2-(x+1)2

c) x3+y3+z3-3xyz

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Đề bài phải là : \(\left(x+y\right)^2-\left(x-y\right)^2\)thì mới phân tích được.

  Nếu đề bài như trên ta có:

   \(\left(x+y\right)^2-\left(x-y\right)^2=\)\(\left(x+y-x+y\right)\left(x+y+x-y\right)=2x\cdot2y=4xy\)

  b) Ta có: \(\left(3x+1\right)^2-\left(x+1\right)^2=\left(3x+1-x-1\right)\left(3x+1+x+1\right)\)

              = \(2x\cdot\left(4x+2\right)=2x\cdot2\cdot\left(2x+1\right)=4x\cdot\left(2x+1\right)\)

  c) Ta có : \(x^3+y^3+z^3-3xyz\)

  \(\left(x+y\right)^3+z^3-3x^2y-3xy^2-3xy\)

  =\(\left(x+y+z\right)\left(\left(x+y\right)^2-\left(x+y\right)z+z^2\right)-3xy\left(x+y+z\right)\)

  =\(\left(x+y+z\right)\left(x^2+2xy+y^2-xz-yz+z^2-3xy\right)\)

  =\(\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)\)

   

  bởi Nông Phương Uyên 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>