AMBIENT

Phân tích a^2 +1 thành nhân tử biết ab+ bc + ca =1

bởi Hoàng My 29/04/2019

cho ab+ bc + ca =1 

a) hãy phân tích a^2 +1 thành nhân tử 

b) chứng tỏ :

A= (a^2+1)(b^2+1)(c^2+1) là bình phương của 1 biểu thức

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • \(a^2+1=a^2+ab+bc+ca=a\left(a+b\right)+c\left(a+b\right)=\left(a+c\right)\left(a+b\right)\)

    \(\left(a^2+1\right)\left(b^2+1\right)\left(c^2+1\right)=\left(a+c\right)\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(a+c\right)=\left[\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\right]^2\)

    bởi Ngọc Bích 29/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>