AMBIENT

Phân tích 8y^3-24y^2+24y-8 thành nhân tử

bởi Thiên Mai 31/05/2019

Phân tích thành nhân tử:

\(8y^3-24y^2+24y-8=\)

\(-8+8y-2y^2=.........\times\left(.............\right)^2\)

Giup nha @Trần Việt Linh

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • \(8y^3-24y^2+24y-8=8\left(y^3-3y^2+3y-1\right)=8\left(y-1\right)^3\)

    \(-8+8y-2y^2=-2\left(y^2-4y+4\right)=-2\left(y-2\right)^2\)

    bởi Nguyễn Ngọc Công 31/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>