AMBIENT

Phân tích các đa thức sau thành nhân

bởi bach hao 14/04/2018

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

A4=(x2-3x+5)2 + 7x(x2-3x +5) + 12x2

A5=2(x2+5x-2)2-7(x2+5x-2)(x3+3)+5(x2+3)2

A6=4(x2-15x+50)(x2-18x+72)-3x2

A7=x4-7x3+12x2-x-3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(4\left(x^2-15x+50\right)\left(x^2-18+72\right)-3x^2\)

  \(=4\left(x+5\right)\left(x+10\right)\left(x+6\right)\left(x+12\right)-3x^2\)

  \(=4\left[\left(x+5\right)\left(x+12\right)\right]\left[\left(x+10\right)\left(x+6\right)\right]-3x^2\)

  \(=4\left(x^2+17x+60\right)\left(x^2+16x+60\right)-3x^2\)

  Đặt \(x^2+16x+60=a\), ta có:

  \(4\left(a+x\right)\left(a\right)-3x^2\)

  \(=4a^2+4ax-3x^2\)

  \(=4a^2-2ax+6ax-3x^2=2a\left(2a-x\right)+3x\left(2a-x\right)\)

  \(=\left(2a-x\right)\left(2a+3x\right)\)

  Thay a vào ta có: \(\left[2\left(x^2+16x+60\right)-x\right]\left[2\left(x^2+16x+60\right)+3x\right]\)

  \(=\left(2x^2+31x+120\right)\left(2x^2+35x+120\right)\)

  bởi Thanh Tuyền Dư Nguyễn 14/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>