ON
YOMEDIA
VIDEO

Phân tích các đa thức sau thành nhân

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

A4=(x2-3x+5)2 + 7x(x2-3x +5) + 12x2

A5=2(x2+5x-2)2-7(x2+5x-2)(x3+3)+5(x2+3)2

A6=4(x2-15x+50)(x2-18x+72)-3x2

A7=x4-7x3+12x2-x-3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(4\left(x^2-15x+50\right)\left(x^2-18+72\right)-3x^2\)

  \(=4\left(x+5\right)\left(x+10\right)\left(x+6\right)\left(x+12\right)-3x^2\)

  \(=4\left[\left(x+5\right)\left(x+12\right)\right]\left[\left(x+10\right)\left(x+6\right)\right]-3x^2\)

  \(=4\left(x^2+17x+60\right)\left(x^2+16x+60\right)-3x^2\)

  Đặt \(x^2+16x+60=a\), ta có:

  \(4\left(a+x\right)\left(a\right)-3x^2\)

  \(=4a^2+4ax-3x^2\)

  \(=4a^2-2ax+6ax-3x^2=2a\left(2a-x\right)+3x\left(2a-x\right)\)

  \(=\left(2a-x\right)\left(2a+3x\right)\)

  Thay a vào ta có: \(\left[2\left(x^2+16x+60\right)-x\right]\left[2\left(x^2+16x+60\right)+3x\right]\)

  \(=\left(2x^2+31x+120\right)\left(2x^2+35x+120\right)\)

    bởi Thanh Tuyền Dư Nguyễn 14/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1