RANDOM

Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu

bởi het roi 28/02/2018

Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 600 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 27% và đơn vị thứ hai làm ít hơn 10% so với năm ngoái nên cả hai đơn vị thu hoạch được 614 tấn thóc. Hỏi năm ngoái mỗi đơn vị thu được bao nhiêu tấn thóc?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi số thóc đơn vị thứ nhất thu hoặch được năm ngoái là \(x\left(tấn\right)\left(x\in N^{\circledast};x< 600\right)\)

  Số thóc đơn vị thứ hai thu hoặch được năm ngoái là \(600-x\left(tấn\right)\)

  Số thóc đội thứ nhất thu hoặch năm nay là \(x+\dfrac{27}{100}x\left(tấn\right)\)

  Số thóc đội thứ hai thu hoặch năm nay là \(600-x-\dfrac{1}{10}\left(600-x\right)\left(tấn\right)\)

  Vì năm nay cả hai đơn vị đều thu được tất cả 614 tấn thóc

  nên ta có phương trình : \(x+\dfrac{27}{100}x+600-x-\dfrac{1}{10}\left(600-x\right)=614\)

  \(\Leftrightarrow x+\dfrac{27}{100}x+600-x-60+\dfrac{1}{10}x=614\\ \Leftrightarrow\dfrac{37}{100}x=74\\ \Leftrightarrow x=200\left(THMĐK\right)\)

  Vậy năm ngoái đội 1 thu được 200 (tấn thóc)

  Đội 2 thu được \(600-200=400\) (tấn thóc)

  bởi Phạm Linh 28/02/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA