Một xuồng máy xuôi dòng từ A đến B mất 4

bởi Quế Anh 11/04/2018

Một xuồng máy xuôi dòng từ A đến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5 giờ. Tính quãng đường AB biết vận tốc dòng nước là 2km/h.

Help me!!!

Câu trả lời (1)

 • Gọi vận tốc riêng của xuồng máy là : x ( x > 2 , km/h)

  Vận tốc thực khi xuôi dòng là : x + 2 ( km/h)

  Vận tốc thực khi ngược dòng là : x - 2 ( km/h)

  Quãng đường khi xuôi dòng là : 4( x + 2) ( km)

  Quãng đường khi ngược dòng là : 5( x - 2) ( km)

  Do quãng đường bằng nhau , ta có phương trình :

  4( x + 2) = 5( x - 2)

  <=> 4x + 8 = 5x - 10

  <=> x = 18 ( thỏa mãn)

  Quãng dường AB là : 4( 18 + 2) = 4.20 = 80 km

  bởi Nguyễn Hường 12/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan