một tàu thủy chạy xuôi dòng một khúc

bởi na na 25/06/2018

một tàu thủy chạy xuôi dòng một khúc sông dài 72km sau đó chạy ngược dòng khúc sông ấy 54km hết tất cả 6h tính vận tốc riêng của tàu thủy nếu vận tốc của dòng nước là 3km/h

Câu trả lời (1)

 • gọi \(x\) là vận tốc riêng của tàu thủy \(\left(x>3\right)\) (km/h)

  vận tốc khi xuôi dòng là \(x+3\) (km)

  vận tốc khi ngược dòng là \(x-3\) (km)

  thời gian khi đi xuôi dòng là \(\dfrac{72}{x+3}\) (h)

  thời gian khi đi ngược dòng là \(\dfrac{54}{x-3}\) (h)

  ta có tổng thời gian đi ngược và xuôi dòng là \(6\) (h)

  nên ta có phương trình : \(\dfrac{72}{x+3}+\dfrac{54}{x-3}=6\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{72\left(x-3\right)+54\left(x+3\right)}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=6\Leftrightarrow\dfrac{72x-216+54x+162}{x^2-9}=6\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{126x-54}{x^2-9}=6\Leftrightarrow6\left(x^2-9\right)=126x-54\)

  \(\Leftrightarrow6x^2-54=126x-54\Leftrightarrow6x^2-126x=0\)

  \(\Leftrightarrow6x\left(x-21\right)=0\left\{{}\begin{matrix}6x=0\\x-21=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0\left(loại\right)\\x=21\left(tmđk\right)\end{matrix}\right.\)

  vậy vận tốc riêng của tàu thủy là \(21\) km/h

  bởi Duc Trinh Le 25/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Aser Aser

  Lúc 7h sáng một cano xuôi dòng từ A đến B cách nhau 36km rồi lập tức quay về A lúc 11h30. Tính vận tốc cano. Biết vận tốc dòng nước là 6km/h
  HELP ME 0w0 !!!

 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Cho tam giác ABE vuông cân tại A. Tính BE theo m=AB

 • bach dang

  Giải các phương trình sau :

  Câu a : \(\left(x+2\right)\left(x^2-3x+5\right)=\left(x+2\right)x^2\)

  Câu b : \(\dfrac{-7x^2+4}{x^3+1}=\dfrac{5}{x^2-x+1}-\dfrac{1}{x+1}\)

  Câu c : \(2x^2-x=3-6x\)

  Câu d : \(\dfrac{x-2}{x+2}-\dfrac{3}{x-2}=\dfrac{2\left(x-11\right)}{x^2-4}\)

 • Nguyễn Trà Giang

  bài 1 : Một người công nhân dc giao làm một số sản phẩm, dự định mỗi giờ làm 23 sản phẩm để hoàn thành đúng thời gian dc giao. Do cải tiến kĩ thuật mỗi giờ đã làm dc 31 sản phẩm. Vì vậy kh những hoànn thành sớm hơn dự định 2 giờ mà còn làm vượt 18 sản phẩm so với tổng số sản phẩm dc giao. Hỏi người công nhân đó dc giao làm bao nhiêu sản phẩm?

  bài 2 : Một khu vườn HCN có chu vi 72m. Biết chiều dài hơn chiều rộng 6m. Tính diện tích dùng để trồng rau , biết rằng phần diện tích để làm lối đi bằng 10% diện tích khu vườn

 • hành thư

  1 Cano xuôi dòng từ bến A đến B mất 4h và ngược dòng từ B về A mất 5h. Tính khoảng cách giữa 2 bến biết vận tốc dòng nước 2km/h

 • Naru to

  GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 3m và giảm chiều dài 2m thì diện tích sẽ tăng thêm 64 mét vuông . Tìm kích thước của hình chữ nhật . bài 2: Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng diện tích, cạnh hình vuông lớn hơn chiều rộng của hình chữ nhật 2m và bé hơn chiều dài của hình chữ nhật 3m . Tìm kích thước của mỗi hình . bài 3: Hiệu số đo chu vi của hai hình vuông là 32m và hiệu số đo diện tích của chúng là 464 mét vuông . Tính độ dài cạnh các hình vuông đó

 • Nguyễn Lệ Diễm

  số h/s tiên tiến của 2 khối 7 và 8 là 270 em .Tính số h/s tiên tiến của mỗi khối biết rằng 3/4 số h/s tiên tiến ở khối 7 bằng 60% số h/s tiên tiến ở khối 8

 • Hoai Hoai

  Một xe ô tô phải đi quãng đường dài 150km với vận tốc đã định . Người ta tính rằng : Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 10km mỗi giờ thì thời gian chạy hết quãng đường sẽ giảm được 45 phút. Tính vận tốc đã định.

 • Nguyễn Bảo Trâm

  Số lượng gạo trong bao 1 gấp 3 lần số lượng gạo trong bao 2 .Nếu bớt ở bao 1 30kg và thêm vào bao 2 25kg thì số lượng gạo trong bao 1 bằng 2/3 số lượng gạo trong bao thứ 2.Hỏi lúc đầu mỗi bao chứa bao nhiêu kg?

 • Nguyễn Thị Lưu

  một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 380m nếu giảm chiều dài 10m và tăng chiều rộng 10m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 400m2 tính diện tích mảnh đất ban đầu