AMBIENT

Một tàu thủy chạy trên một khúc sông

bởi hà trang 25/08/2018

Một tàu thủy chạy trên một khúc sông dài 80 km, cả đi cả về mất 8h20'. Tính V tàu thuỷ khi nước êm lặng, biết vận tốc dòng nước là 4 km/h

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi x là vận tốc tàu thủy (x>0)

  vận tốc khi đi xuôi dòng là x+4

  thời gian khi xuôi dòng là \(\dfrac{80}{x+4}\)

  vận tốc khi ngược dòng là x-4

  thời gian khi ngược dòng là \(\dfrac{80}{x-4}\)

  Biết cả đi vẫn về mất 8h20'=\(\dfrac{25}{3}h\)

  Ta có pt: \(\dfrac{80}{x+4}+\dfrac{80}{x-4}=\dfrac{25}{3}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{240\left(x-4\right)}{3\left(x-4\right)\left(x+4\right)}+\dfrac{240\left(x+4\right)}{3\left(x+4\right)\left(x-4\right)}=\dfrac{25\left(x^2-16\right)}{3\left(x-4\right)\left(x+4\right)}\)

  \(\Rightarrow240x-960+240x+960=25x^2-400\)

  \(\Leftrightarrow-25x^2+480x+400=0\)

  \(\Leftrightarrow-25x^2+500x-20x+400=0\)

  \(\Leftrightarrow-25x\left(x-20\right)-20\left(x-20\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow-5\left(x-20\right)\left(5x+4\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-20=0\\5x+4=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=20\left(thỏa\right)\\x=-0,8\left(kthoa\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy vận tốc riêng của tàu thủy là 20km/h

  bởi Hoàng Minh 25/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>