Một tàu đánh cá trung bình bắt được 3

bởi Phan Thiện Hải 03/02/2018

Một tàu đánh cá trung bình bắt được 3 tấn/ngày nhưng thực tế đã đánh bắt được 0,8 tấn/ngày nên chẳng những hoàn thành sớm hơn 2 ngày mà còn đánh bắt vượt mức 2 tấn cá.Hỏi số tấn cá dự định bắt theo kế hoạch là bao nhiêu

Câu trả lời (1)

 • Gọi thời gian đánh cá dự định là \(x\) (ngày) (\(x>2\))

  Thời gian đánh ca thực tế là \(x-2\) (ngày)

  Năng suất thực tế là \(3+0,8=3,8\) (tấn/ngày)

  Số cá dự định bắt là \(3x\) (tấn)

  Số cá bắt được trên thực tế là \(3,8\left(x-2\right)\) (tấn)

  Vì số tấn cá thực tế bắt được nhiều hơn dự định là 2 tấn nên ta có phương trình:

  \(3,8\left(x-2\right)=3x+2\)

  \(\Leftrightarrow3,8x-7,6=3x+2\)

  \(\Leftrightarrow0,8x=9,6\)

  \(\Leftrightarrow x=12\) (tmđk)

  Vậy số tấn cá dự định bắt là \(3\cdot12=36\) (tấn)

  bởi Trần hải Hà 03/02/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan