một ô tô phải đi quãng đường AB dài 60km

bởi minh thuận 25/08/2018

một ô tô phải đi quãng đường AB dài 60km trong một thời gian nhất ddinnhj . Xe đi nữa đầu quãng đường với vận tốc hơn dự định 10km/h và đi với nữa sau kém hơn dự định 6km/h. Biết ô tô đến đúng dự định . Tính thời gian dự định đi quãng đường AB?

Câu trả lời (1)

 • Gọi x(km/h) là vận tốc dự định của ô tô (đk: x>6)

  \(\dfrac{60}{x}\) (h) là thời gian dự định ô tô đi hết quãng đường AB

  x+10 (km/h) là vận tốc của ô tô khi đi nửa quãng đường đầu

  x-6 (km/h) là vận tốc của ô tô khi đi nửa quãng đường sau

  \(\dfrac{30}{x+10}\) (h) là thời gian ô tô đi nửa quãng đường đầu

  \(\dfrac{30}{x-6}\) (h) là thời gian ô tô đi nữa quãng đường sau

  Vì ô tô đến B đúng dự định nên ta có phương trình:

  \(\dfrac{60}{x}=\dfrac{30}{x+10}+\dfrac{30}{x-6}\)

  \(\Leftrightarrow60\left(x+10\right)\left(x-6\right)=30x\left(x-6\right)+30x\left(x+10\right)\)

  \(\Leftrightarrow60x^2+240x-3600=30x^2-180x+30x^2+300x\)

  \(\Leftrightarrow120x=3600\)

  \(\Leftrightarrow x=30\) (tmđk)

  Vậy thời gian dự định đi hết quãng đường AB của ô tô là \(\dfrac{60}{30}=2\left(h\right)\)

  bởi Trịnh THuận 30/07/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan