Một mảnh đất hcn có chiều rộng = 2/3 chiều dài

bởi Hương Lan 26/07/2018

Một mảnh đất hcn có chiều rộng = 2/3 chiều dài nếu giảm mỗi chiều đi 4m thì diện tích giảm 124 mét vuông

tính S của hcn ban đầu

Câu trả lời (1)

 • -Gọi chiều dài ban đầu hình chữ nhật là \(a,a>0\)

  \(\Rightarrow\) chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật là \(\dfrac{2}{3}a\)

  Diện tích ban đầu của hcn là:

  \(a.\dfrac{2}{3}a=\dfrac{2}{3}a^2\left(m^2\right)\)

  Nếu giảm mỗi chiều đi 4m thì diện tích giảm đi 124 \(m^2\) \(\Rightarrow\left(a-4\right)\left(\dfrac{2}{3}a-4\right)=\dfrac{2}{3}a^2-124\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{2}{3}a^2-4a-\dfrac{8}{3}a+16=\dfrac{2}{3}a^2-124\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{2}{3}a^2-4a-\dfrac{8}{3}a-\dfrac{2}{3}a^3=-124-16\)

  \(\Leftrightarrow-\dfrac{20}{3}a=-140\)

  \(\Rightarrow a=21\) ( thỏa mãn)

  \(\Rightarrow\) Chiều rộng ban đầu của hcn là:

  \(21.\dfrac{2}{3}=14m\)

  vậy diện tích ban đầu cùa hcn là:

  \(14.21=294m^2\)

  bởi Nguyen Tai Loc 27/07/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan