Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài

bởi My Le 07/05/2018

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Nếu giảm chiều dài đi 4m và tăng chiều rộng lên 10m thì diện tích khu vườn sẽ tăng thêm 64 m2 . Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của khu vườn

Câu trả lời (1)

 • gọi chiều rộng ban đầu của khu vườn là x (x >0)

  thì chiều dài ban đầu của khu vường đó là 3x

  diện tích ban đầu khu vường là x(3x)=3x^2

  khi tăng rộng lên 10m ta đc x+10 (m)

  giảm chiều giàm đi 4m ta đc 3x-4 (m)

  vì khi tăng và giảm đài và rộng ta đc diện tích khu vường tăng lên 62 m ^2 nên ta có pt:

  (x+10)(3x-4)=3x^2+62<=>3x^2-4x+30x-40=3x^2+62<=>26x-40=62<=>26x=62+40=102<=>x=102/26=4 (sấp sỉ)

  vậy.............

  bởi Nguyễn Quốc Bảo 08/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Vinh

  Các bạn ơi giúp mk với.

  Bài 1: mua 36 bông vừa Hồng và Cẩm Chướng hết tất cả 10.000₫ .biết mỗi bông hồng giá 400đ, mỗi bông cẩm chướng là 200đ. Tìm số bông mỗi loại?

  Bài 2: hai thùng đựng dầu, số dầu thùng này chứa gấp đôi số dầu thùng kia .sau khi thêm vào thùng nhỏ 15 lít và lấy bớt thùng lớn 30 lít thì số dầu trong thùng nhỏ bằng 3/4 số dầu trong thùng lớn. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa mấy lít?

  Bài 3: chu vi một vườn hình chữ nhật là 60m, hiệu độ dài của chiều dài và chiều rộng là 20m .Tính độ dài các cạnh.

  Bài 4: Cho 3 số tự nhiên liên tiếp .tích hai số đầu nhỏ hơn tích hai số sau là 50. hỏi đã cho 3 số tự nhiên nào.

  Bài 5: hai rổ trứng có cả thảy 80 quả .Nếu chuyển ở rổ thứ nhất sang rổ thứ hai 5 quả thì số trứng ở rổ thứ nhất bằng 3/5 số trứng ở rổ thứ hai .Tìm số trứng lúc đầu ở mỗi rổ.

  Bài 6 : số lượng dầu ở thùng thứ nhất bằng hai lần số lượng dầu ở thùng thứ hai .nếu bớt ở thùng thứ nhất ra 75 lít và thêm vào thùng thứ hai 35 lít thì lượng dầu trong hai thùng bằng nhau .Hỏi mỗi thùng lúc đầu chứa bao nhiêu lít.

  Bài 7 : bác thợ cả và anh công nhân cùng làm việc .mỗi ngày bác thợ cả làm nhiều hơn anh công nhân 10 sản phẩm. sau 3 ngày làm việc cả hai người làm được 930 sản phẩm .Hỏi mỗi người trong một ngày làm được bao nhiêu sản phẩm.

  Bài 8 : vận tốc A = 4/5 vận tốc B .nếu A tăng vận tốc 1 km/h và B giảm vận tốc 1 km/h thì sau 3 giờ đoạn đường B đi được dài hơn đoạn đường A đã đi sau 3 giờ là 3 km .Tính vận tốc của A và B.

  Bài 9: năm ngoái tổng số dân hai tỉnh A và B là 4 triệu người. năm nay tỉnh A tăng 1,2% và tỉnh B tăng 1,1% .tổng số dân năm nay là 4.045.000 người .tính số dân mỗi tỉnh năm ngoái và năm nay.

  Bài 10: mẫu của một phân số gấp 4 lần tử của nó .nếu tăng cả tử lẫn mẫu thêm 2 đơn vị thì được phân số là 1/2. tính phân số đã cho

  bài 11: hiệu của hai số là 12. Nếu chia số bé cho 7 và số lớn cho 5 thì thương thứ nhất bé hơn thương thứ hai 4 đơn vị .Tìm hai số ấy.

  bài 12 : tỉ số giữa hai số là 3/2 .Nếu chia số bé cho 4 và số lớn cho 9 thì thương thứ nhất lớn hơn thương thứ hai là 4 đơn vị. Tìm hai số ấy.

  Bài 13: có 480 kg cà chua và khoai tây. khối lượng khoai tây gấp 3 lần khối lượng cà chua .tính khối lượng mỗi loại .

  bài 14 :Có hai kho thóc .kho thứ nhất hơn kho thứ hai 100 tấn. nếu chuyển từ kho thứ nhất sang kho thứ hai 60 tấn thì số thóc ở kho thứ nhất bằng 12/13 số thóc ở kho thứ hai .Tính số thóc ở mỗi kho lúc đầu.

 • Hoai Hoai

  một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau ô tô đi từ a với vận tốc 44,5 km/giờ xe máy đi từ b với vận tốc 35,5 km/giờ hởi quãng đường ab dài bao nhiêu km biết sau 1h 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại c

 • nguyen bao anh

  1 phòng đã xếp 120 ghế nhưng do số đại biểu là 168 người nên người ta phải kê thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy kê thêm 2 ghế .Hỏi lúc đầu phòng họp có mấy dãy ghế ,biết số ghế trong mỗi dãy bằng nhau

 • thu phương

  Tháng 5 hai tổ công nhân làm được 760 sản phẩm sang tháng 6 tổ 1 tăng năng suất lên 10% tổ 2 tăng lên 15% nên cả 2 tổ làm được 854 sản phẩm.Hỏi trong tháng 5 mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm

 • thu thủy

  Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng diện tích, cạnh hình vuông lớn hơn chiều rộng hình chữ nhật 2m và bé hơn chiều dài hình chữ nhật 3m. Tìm kích thước mỗi hình

 • Chai Chai

  Các bạn giúp tớ nhé.

  Bài 1: Một công nhân được giao làm 60 sản phẩm với năng suất và thời gian dự định. Sau khi làm được 1/3 số sản phẩm được giao, người đó đã tăng năng suất thêm 2 sản phẩm mỗi giờ. Vì vậy đã hoàn thành sớm hơn dự định 40 phút . Tính năng suất dự định của người công nhân đó .

  Bài 2: Tìm một số có hai chữ số biết tổng của hai chữ số bằng 12. Nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau ta được số mới lớn hơn số ban đầu 54 đơn vị. Tìm số đã cho.

  Bài 3: Tìm một số có hai chữ số biết tổng các bình phương của hai chữ số bằng 26. Nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau ta được một số mới lớn hơn số ban đầu 36 đơn vị. Tìm số đã cho.

 • Nhat nheo

  GIÚP MÌNH NHÉ CÁC BẠN.

  Bài 1: Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước thì sau 8 giờ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ và vòi thứ hai chảy trong 3 giờ thì cả hai vòi chảy được 7/24 bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể

  Bài 2: Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước thì sau 4 giờ 48 phút đầy bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể . Biết rằng nếu chảy một mình thì vòi thứ hai mất nhiều thời gian hơn vòi thứ nhất là 4 giờ.

  Bài 3: hai tổ sản xuất được giao làm 800 sản phẩm trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất lao động, tổ 1 vượt mức 10%, tổ 2 vượt mức 20% nên cả hai tổ đã làm được 910 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi tổ phải làm theo kế hoạch

 • Nguyễn Quang Minh Tú

  1. Tháng 5 hai tổ công nhân làm được 760 sản phẩm. Sang tháng 6, tổ 1 tăng năng suất 10%, tổ 2 tăng năng suất 15% nên cả hai tổ đã làm được 854 sản phẩm. Hỏi trong tháng 5 mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm.

 • Nguyễn Thị Trang

  GIÚP MÌNH VỚI CÁC BẠN ƠI

  BÀI 1: một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 14m. Biết đường chéo có độ dài 26 m .Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

  Bài 2: một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 50m. Nếu tăng chiều rộng thêm 2m và giảm chiều dài đi 3m thì diện tích giảm đi 6 mét vuông. tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất

  Bài 3: 2 ô tô cùng khởi hành ở hai bến A ,B cách nhau 85 km đi ngược chiều nhau. Sau 1 giờ 40 phút thì gặp nhau. Tính vận tốc mỗi ô tô,biết rằng vận tốc ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc ô tô đi từ B 9 km/h

  Bài 4: một phòng họp có 100 chỗ ngồi nhưng số người đến dự họp là 144. Do đó người ta phải kê thêm hai dãy ghế và mỗi dãy thế phải thêm hai người ngồi. Hỏi phòng họp lúc đầu có bao nhiêu dãy ghế

 • Lê Minh Hải

  Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì bé sẽ đầy sau 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và mở vòi hai trong 12 phút thì chỉ được 2/15 bể. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu?