một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần

bởi Choco Choco 28/04/2018

một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng theem m và giảm chiều dài 2m thì diện tích sẽ tăng thêm 64m2. Tìm kích thước của HCN

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là a (m)

  Đk: a > 0

  Chiều dài của hình chữ nhật là 3a (m)

  Theo đề ra, ta có phương trình:

  \(\left(a+3\right)\left(3a-2\right)-3a.a=64\)

  \(\Leftrightarrow3a^2+9a-2a-6-3a^2=64\)

  \(\Leftrightarrow7a-6=64\)

  \(\Leftrightarrow7a=70\)

  \(\Leftrightarrow a=10\) (thỏa mãn)

  Chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật lần lượt là: \(a=10\left(m\right)\)\(3a=30\left(m\right)\)

  Vậy ...

  bởi Phạm Diệt 28/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan