AMBIENT

Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cây

bởi trang lan 25/08/2018

Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cây được 40 hạ. Khi thực hiện mỗi ngày cày được 52 hạ, vì vậy đội không những​ đã cày xong trước thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm 4 hạ nữa. Tính diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • gọi diện tích của ruộng là x(x>40,x\(\in\)N)

  thời gian để cày ruộng theo kế hoạch đã đặt ra là:\(\dfrac{x}{40}\)

  thời gian để cày ruộng theo thực tế là:\(\dfrac{x+40}{52}\)

  vì đội đã cày xong trước thời hạn 2 ngày cho nên :

  \(\dfrac{x+40}{52}\)+2=\(\dfrac{x}{40}\)=>\(\dfrac{x}{52}+\dfrac{40}{52}+2=\dfrac{x}{40}\)=>\(\dfrac{x}{52}+\dfrac{36}{13}=\dfrac{x}{40}\)=>\(\dfrac{x}{40}-\dfrac{x}{52}=\dfrac{36}{13}\)=>\(\dfrac{3x}{520}=\dfrac{36}{13}\)=>39x=18720=>x=\(\dfrac{18720}{39}=480\)

  đối chiếu điều kiện ta thấy x=480 t/m

  => diện tích ruộng mà đội phải cày là 480 ha

  bởi Lê Phạm Công Thành 21/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA