Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng

bởi Phạm Khánh Linh 23/03/2018

Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 600 dụng cụ . Thực tế xí nghiệp I vượt mức kế hoạch 15% , xí nghiệp II vượt mức 20% , do đó cả 2 xí nghiệp đã lm được thêm 100 dụng cụ . Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch .

Câu trả lời (1)

 • gọi số dụng cụ xí nghiệp I phải làm theo kế hoạch là a (dụng cụ) (a thuộc N*)

  => số dụng cụ xí nghiệp II phải làm là: 600 - a (dụng cụ)

  => Thực tế xí nghiệp I làm được:

  \(a+15\%\cdot a=\dfrac{23}{20}a\)

  Thực tế xí nghiệp II làm được:

  \(600-a+20\%\cdot\left(600-a\right)=720-\dfrac{6}{5}a\)

  Theo đề ta có pt:

  \(\dfrac{23}{20}a+720-\dfrac{6}{5}a=600+100\)

  \(\Leftrightarrow-\dfrac{1}{20}a=-20\)

  \(\Leftrightarrow a=400\)

  Vậy xí nghiệp I phải làm theo kế hoạch là 400(dụng cụ)

  => xí nghiệp II phải làm theo kế hoạch là: 600 - 400 = 200 (dụng cụ)

  bởi Tuấn Tuấn 23/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan