AMBIENT

Hai xã cách nhau 42 km.Hai người đi xe đạp cùng

bởi Hoa Lan 14/06/2018

Hai xã cách nhau 42 km.Hai người đi xe đạp cùng lúc từ xã ấy và ngược chiều nhau họ gặp nhau sau 2h.Tính vận tốc của mỗi người biết người này đi nhanh hơn ngừoi kia 3km/h

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi vận tốc của xe 1 là \(x\left(km\text{/}h\right)\) \(\left(x>0\right)\)

  \(\Rightarrow\) vận tốc của xe 2 là \(x+3\) \(\left(km\text{/}h\right)\)

  Quãng đường xe 1 đi được đến chỗ gặp nhau là \(2x\) \(\left(km\right)\)

  Quãng đường xe 2 đi được đến chỗ gặp nhau là \(2\left(x+3\right)\) \(\left(km\right)\)

  \(\Rightarrow\)Độ dài quãng đường từ xã thứ nhất đến xã thứ hai là :\(2x+2\left(x+3\right)\) \(\left(km\right)\)

  Mà theo đề bài 2 xã cách nhau \(42\left(km\right)\) nên ta có PT :\(2x+2\left(x+3\right)=45\)

  \(\Leftrightarrow4x+6=42\Rightarrow x=\dfrac{42-6}{4}=9\)

  Vậy vận tốc của xe 1 là \(9\left(km\text{/}h\right)\); vận tốc của xe 2 là \(12\left(km\right)\)

  bởi hoàng phong 15/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>