AMBIENT

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước, sau 1 giờ 30 phút thì đầy bể

bởi Trần Thị Trang 30/04/2019

hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước, sau 1 giờ 30 phút thì đầy bể. nếu mở vòi thứ nhất 15 phút, sau đó khóa lại rồi mở vòi thứ hai 20 phút thì được 1/5 bể. hỏi mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể.?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Đổi 1h30' = 90'

  Gọi x là thời vòi 1 chảy đầy bể.

  sau 1 phút vòi 1 chảy được: \(\dfrac{1}{x}\) bể

  Sau 1 phút vòi 2 chảy đc \(\dfrac{1}{90}\)-\(\dfrac{1}{x}\) bể

  sau 15 phút vòi 1 chảy đc: 15.\(\dfrac{1}{x}\) = \(\dfrac{15}{x}\)bể

  Sau 20 phút vòi 2 chảy đc: 20.\(\left(\dfrac{1}{90}-\dfrac{1}{x}\right)\)= \(\dfrac{2}{9}\) - \(\dfrac{20}{x}\) bể

  Theo đề bài ta có phương trình:

  \(\dfrac{15}{x}\) + \(\dfrac{2}{9}\) - \(\dfrac{20}{x}\) = \(\dfrac{1}{5}\)

  \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{675}{45x}\) + \(\dfrac{10x}{45x}\) - \(\dfrac{900}{45x}\) = \(\dfrac{9x}{45x}\)

  \(\Leftrightarrow\) 675 + 10x - 900 = 9x

  \(\Leftrightarrow\) x = 225

  Vậy sau 225 phút thì vòi 1 chảy đầy bể

  sau 1: \(\left(\dfrac{1}{90}-\dfrac{1}{225}\right)\) = 150 phút vòi 2 chảy đầy bể

  bởi Nguyễn Nhân 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>